Träning Åskebro

För mera info ang grupper/tider – se Grupper jämn eller ojämn vecka

För info ang anläggningen/vägbeskrivning – se Stallet/hitta

Hoppträning för Erik Berggren på Stall Åskebro – vårterminen 2024

 • Träning finns på onsdagar varje vecka och börjar vecka 2 och slutar vecka 26
 • 3 grupper med tiderna:  kl 17.00, ca 18.30, ca 19.50. Du kan välja att ha en fast plats varje eller varannan (jämn/ojämn) vecka eller komma då och då.
 • Alla nivåer är välkomna, ponny och stora hästar. Ang gruppindelning/nivåer, se info på egen sida
 • Vissa veckor kan träningen vara mer markarbetsinriktad (med bommar och lägre hinder) särskilt i början av vårterminen och i slutet av höstterminen. VT -24 v. 2, 3, 4, 5
 • Pris 340 kr per gång för er med fast plats, även om man tar extra träningsgånger.
 • Om man inte har fast plats kostar varje träning 360 kr.
 • Anläggningsavgiften är 100 kr per gång
 • När träningen för terminen börjar får du en faktura per mail på totalbeloppet för hela terminen. Du betalar in på bg, det går bra att dela upp betalningarna men betala gärna för mer än 1 gång i taget. Viktigt är att ange att det är en delbetalning av fakturanumret som står på din faktura.
 • Anläggningsavgiften betalas vid träningen. Läggs i ett kuvert som finns i ridhuset/vid ridbanan eller betalas genom Swish. Swisha gärna direkt när du kommer, lätt att glömma annars.
 • Olika swishnummer för extra träning och ridhuset, info finns i ridhuset
 • Om du ordnat reserv så gör ni upp hur betalning er emellan görs, tex kontant eller insättning på konto/Swish. När reserven “tagit” platsen är den betalningsskyldig i stället för den ordinarie ryttaren.
 • OBS! att när du bekräftats plats i en grupp, en plats som gäller tillsvidare, är du betalningsskyldig om inte reserv kunnat sättas in. Reserven ordnar du själv. Bästa sätt att ordna reserv är att skriva på facebooksidan. Läs om det här på hemsidan.
 • Om du eller hästen blir långvarigt sjuka/skadade och inte kan träna så gäller följande: Vill du behålla platsen så ordnar du själv reserv eller betalar platsen ändå. Tyvärr ingen möjlighet att “spara” gångerna till tex nästa termin men du kan rida igen en annan vecka under terminen om det finns plats. Du har även möjlighet att säga upp platsen och återbetalning sker då. Senast en vecka före träningstillfället vill jag att du säger upp platsen så ersättare kan sättas in. Senare än en vecka och du kan få betala nästa träning om ny ryttare ej hunnit ersätta platsen.
 • Jag hjälper gärna till att skriva på hemsidan att plats finns för ett antal gånger.
 • Meddela Erik, per sms, i fb-gruppen eller ringa, om du inte kommer och vem som är reserv. Ej meddelanden via messenger.
 • Kan/vill du inte fortsätta träna så meddela i tid så ny ryttare kan få platsen. Se markerad text ovan.
 • Företräde till platser har uppstallade på Stall Åskebro
 • Tiderna är ca-tider. Vi försöker hålla tiderna så gott det går men ibland behöver någon lite mera tid. Nästa gång kanske du behöver mera hjälp. Hjälp gärna till under din lektion genom att hålla dig beredd så du kan börja övningen direkt efter ekipaget innan. Det sparar tid och vi hinner hoppa mera. Fråga Erik om du är osäker på vilken ordning ni rider i.
 • Jag blir också glad när medföljande hjälper till att ordna med hindren samt mockar upp bajs från ridbanan och omgivningar.
 • Info ang träningen ges här på hemsidan men främst på facebooksidan
 • Nr till Erik 070-433 70 87
 • Swishnr till Erik vid enstaka träningar: 1233138591 (ridhusavgiften har ett eget annat swishnr)

Vill du vara reserv till träningarna? Gå med i facebookgruppen! Se info på egen flik här på hemsidan.

UTOMHUSTRÄNING

Vid bra väder är träningen ibland ute, på sand vid ridhuset eller på gräs på inhägnade gräsbanan på andra sidan 80-vägen.

OBS! Ingen parkering eller hästar på gräsvägen vid ridhuset (den som går upp mot sommarstugan).

“Ingång” till ridbanan – gå runt ridhuset.

Vid träning på gräset så parkerar man på fältet till vänster om gräsbanan. Infart från 80-vägen ungefär mitt på fältet, där hoppbanan börjar.