Grupper, jämn vecka

Uppdateras efter hand (senast 230330)

17.00 – (hoppar upp till ca 80 cm)

 • Smilla Sellholm
 • Ulrika Östholm
 • Greta Lundh
 • Matilda Nordbäck
 • Oscar Ramqvist
 • Clara Andersson

ca 18.30 – (från 1.10 och uppåt) 

 • Lea/Ida Näsling 
 • Isabelle Gilljam 
 • Sofia Lundin
 • Alexandra Jansson
 • Ledig plats
 • Ledig plats

ca 19.50 – (90-1.10 ca)   

 • Lisa Ling
 • Tindra Koistinen
 • Ayla Svahnalam
 • Lediga platser