Grupper, ojämn vecka

Uppdateras efter hand (senast 240125)

17.00 – (hoppar upp till ca 80 cm)

 • Ulrika Östholm
 • Åsa Fontana
 • Gerda Björklund
 • (Clara Hahne) tillfälligt ledig plats
 • Tilda Henriksson
 • Clara Andersson

ca 18.30 – (från 1.00/1.10 och uppåt)

 • Olivia Belinki   
 • Amanda Jansson
 • Smilla Sellholm
 • Josefine Geibert
 • Oscar Ramqvist
 • Matilda Nordbäck

ca 19.50 – (90-1.10 ca)

 • Lisa Ling
 • Ledig plats
 • Ledig plats
 • Ledig plats
 • Ledig plats
 • Ledig plats