Markarbete

  • Började v 2, tisdag, och fortsätter sedan jämna veckor på tisdagar t o m ”någon gång i maj”. Sedan börjar MTB-säsongen för mig. Men enstaka gånger kan dyka upp ändå. Håll koll på fb-sidan!
  • Max 2 grupper. Kl 18 och 19.30
  • 4 till 5 (max) platser per grupp
  • Alla nivåer välkomna!

Lösgörande, stärkande arbete för att få avspända, mjuka, balanserade, nöjda hästar och ryttare. Bommar på marken och max på “sockerbitshöjd” finns med.

Pris: 360 kr swishas till mig, 100 kr swishas för ridhuset. Info om nr finns i ridhuset vid träningen  Anmälan genom fb-gruppen tidigast kl 12.00 tisdagen en vecka före träningen. Ett info-meddelande ang träningen kommer på fb senast en vecka före träningen. Skulle det glömts så går det bra att skicka ett meddelande med anmälan, från kl 12.00.

Det går inte att förboka platser utan “först till kvarn” gäller. Det går inte heller att byta en onsdagshoppning till markarbete.

Välkomna!!

Erik