Markarbete

  • Tisdagar jämna veckor från ca september – maj. Vissa tillfällen kan tas bort. All info inför varje tillfälle skrivs i fb-gruppen
  • Max 2 grupper. Kl 18 och 19.30
  • 4 till 5 (max) platser per grupp
  • Alla nivåer välkomna!

Lösgörande, stärkande arbete för att få avspända, mjuka, balanserade, nöjda hästar och ryttare. Bommar på marken och max på “sockerbitshöjd” finns med.

Pris: 360 kr swishas till mig, 100 kr swishas för ridhuset. Info om nr finns i ridhuset vid träningen  Anmälan genom fb-gruppen tidigast kl 12.00 tisdagen en vecka före träningen. Ett info-meddelande ang träningen kommer på fb senast en vecka före träningen. Skulle det glömts så går det bra att skicka ett meddelande med anmälan, från kl 12.00.

Avboka före kl 12 måndagen innan träningen, annars betalar man ändå ifall ingen annan kan ta platsen.

Det går inte att förboka platser utan “först till kvarn” gäller. Det går inte heller att byta en onsdagshoppning till markarbete.

Välkomna!!

Erik